Розробка схем РВВ у Швеції

Стаття написана за матеріалами Звіту Шведського агентства з охорони навколишнього середовища 2020 року «Огляд розширеної відповідальності виробника в Швеції щодо упаковок, газетного паперу, електричного і електронного обладнання, батарей, транспортних засобів, які відслужили свій термін, шин і фармацевтичних препаратів»

У Швеції проживає близько 10 мільйонів людей. У великих містах, таких як Стокгольм -2.3 млн та Гетерборг — 1 млн. Густонаселені райони знаходяться на півдні, а на півночі проживає одна десята частина населення. Всього у країні налічується 290 муніципалітетів. Кожен муніципалітет має високий ступінь самоврядування (наприклад, школи, охорона здоров’я і управління відходами).

Муніципалітети несуть повну відповідальність за управління побутовими відходами; близько 80% всіх муніципалітетів здійснюють роздільне збирання харчових відходів. У всіх муніципалітетах організовані громадські пункти утилізації, куди домогосподарства можуть викинути великогабаритні відходи після їх сортування на кілька фракцій. Менше 1% всіх побутових відходів вивозиться на полігон, а решту відходів або переробляють, або відправляють на підприємства по рекуперації енергії в якості палива для централізованого теплопостачання та/або виробництва електроенергії.

Шведське агентство з охорони навколишнього середовища у своєму звіті 6949 стверджує, що більшість населення довіряє владі та поважає постанови та законодавство.

РВВ — це інструмент політики, при якому виробники беруть на себе відповідальність за управління продуктами, які втратили споживчі властивості. Даний політичний інструмент включає в себе не тільки зобов’язання фінансувати відповідну систему збору та утилізації продуктів після того, як вони досягають стадії закінчення терміну служби. Він також враховує дизайн продукту з урахуванням можливості переробки, мінімізації кількості відходів та видалення небезпечних речовин з продуктів, що виробляються.

У Швеції схеми РВВ по семи товарним групам: паковання, газетний папір, ЕЕО, батареї, шини, автомобілі і фармацевтичні препарати. Додаткова постанов деталізує систему повернення застави за пляшки і банки для напоїв. Збір офісного паперу та фермерського пластику на добровільній основі. Виробники повинні досягти конкретних цілей РВВ.

Складання національних цільових показників по кожному РВВ в 2018 році

Більша частина виробників виконують свої обов’язки через організації відповідальності виробників (ОВВ). Якщо виробник не приєднується, він самостійно організовую систему збору для досягнення законодавчо поставлених цілей РВВ. ОВВ для фармацевтичних препаратів немає, обов’язок зі збору ліків покладено на окремі аптеки.

ОВВ діють в якості некомерційних компаній і є власністю окремих виробників в рамках РВВ. Організацію не мають законодавчої монополії, тож для деяких груп продуктів існує конкуренція між ОВВ. Для паковання та газетного паперу це ФТІ та ТМР, для ЕЕО Ель-Крецен и Ресіпо.

Схеми РВВ фінансуються за рахунок плати за продукцію, яка додається до роздрібної ціни та/або за рахунок доходів від продажу переробленого матеріалу. Винятком є схеми РВВ для фармацевтичних препаратів та автомобілів. Збір та обробка лікарських засобів фінансується аптеками.

ОВВ організують системи збору продуктів, на які поширюються схеми РВВ, а також стежать за тим, щоб зібрані відходи належним чином перероблялися. Деякі виробники також передають повноваження ОВВ з передачі даних в Шведське агентство з охорони навколишьного середовища. Більшість ОВВ керує фінансовими аспектами схем РВВ — наприклад, збираючи внески з окремих виробників для фінансування своєї діяльності. Організаційні структури РОП розрізняються.

SEPA, Шведське агентство з охорони навколишнього середовища, є основним компетентним органом шведських схем РВВ. В обов’язки SEPA входить надання рекомендацій окремим виробникам і ОВВ з питань, що стосуються схем РВВ — наприклад, тлумачення законодавства щодо конкретних продуктів або обставин.

SEPA збирає статистичні дані по більшості схем РВВ і щорічно повідомляє про це в ЄС. SEPA відповідає за ведення і оновлення бази даних для ЕЕО і батарей, куди виробники вводять свої дані, в той час як інші групи ОВВ ведуть власні реєстри та надають статистичні дані в SEPA.

У поводження з відходами шведські муніципалітети грають дві ролі — виконавчу (збір та обробка побутових відходів) і наглядову (перевірка та аудит місцевих компаній та виробництв).

Домогосподарства несуть відповідальність за використання систем збору, що надаються виробниками. Без участі споживачів система РВВ не спрацює.

Розробка схем РВВ

Перша схема РВВ була розроблена у 1994 році для паковання та газетного паперу. Виробникам була надана велика ступінь свободи щодо способів впровадження системи повернення, а також поводження з відходами та фінансування даної системи. Відходи такі як газетний папір, скло та автомобілі збиралися тоді вже багато років, тому що існував фінансовий стимул. Збір та переробка відходів потребували менше ресурсів і були більш прибутковими, ніж створення продуктів з первинних матеріалів.

Збір та переробка відходів потребували менше ресурсів і були більш прибутковими, ніж створення продуктів з первинних матеріалів.

Короткий опис способу поводження з матеріалами, які підпадають під РВВ, до початку дії РВВ

Скляне паковання

Скляне паковання стало першою товарною групою, стосовно якої була організована система збору. Дві виробника скляного паковання спільно з декількома муніципалітетами створили організацію Svensk Glasåtervinning (Шведська переробка скла) в 1986 році.

Муніципалітети були зацікавлені у питання поліпшення умов збору заради безпеки працівників. Була впроваджена система спеціальних контейнерів для скла, які розміщувалися в стратегічних місцях — наприклад, поруч з магазинами і на автостоянках. Ці місця пізніше стали основою для системи пунктів екологічної переробки, прийнятої ОВВ для паковання і газетного паперу.

Газетний папір

Системи повернення газет існували і до введення РВВ. Швеція має велику площу лісів, давно має розвинене виробництво паперу, тому промисловість була зацікавлена ​​у зборі газетного паперу для його повторного використання.

Спочатку збір був зосереджений в потрібних для отримання прибутку місцях; швидше за все, між різними виробниками існувала конкуренція. Коли була введена РВВ, окремі виробники зрозуміли
цінність координації збору для забезпечення функціонування загальнонаціональної системи, внаслідок чого вони вирішили заснувати спільну профільну компанію для виробництва газетного паперу.

Розробка системи збору паковання і газетного паперу за схемою РВВ

Коли було введено законодавство по РОП, основні учасники пакувального сектора хотіли уникнути необхідності мати справу з декількома різними системами збору по всій країні і тому прийняли рішення про співпрацю. Більшість виробників пакувальних матеріалів сформували чотири профільних компанії для виробництва різних видів матеріалів, а саме: скляного паковання, металевого паковання, паперового паковання і пластикового паковання. Профільні компанії були створені, щоб уникнути недобросовісної конкуренції між виробниками різних матеріалів.

Профільні компанії (разом із профільною компанією для виробництва газетного паперу) створили зонтичну ОВВ під назвою Förpacknings -och tidningsinsamlingen (ФТІ, Служба збору паковання і газетного паперу), якій було доручено організувати систему збору відходів паковання і газетного паперу. Виробники різних матеріалів отримують вигоду від синергії, яку дає співпраця.

Процес впровадження системи збору відходів паковання і газетного паперу розвивався досить швидко. За 18 місяців була створена організаційна структура, в результаті чого були організовані пункти переробки по всій країні. Однак цей процес, можливо, виявився занадто швидким, оскільки в основному він був завершений без консультацій або співробітництва з муніципалітетами. Це викликало багаторічну напруженість у відносинах з муніципалітетами, яка в деякій мірі зберігається і донині (Веб-сайт ФТИ та інтерв’ю з Франком Толфссоном (колишнім генеральним директором ООП Swedish Glass Recycling) і Хенриком Нільссон (директором з планування в ООП «ФТІ»)).

Створення пунктів переробки було набагато складнішим процесом, ніж організація попереднього аналогічного збору скла, оскільки був потрібен дозвіл на будівництво пунктів переробки. У зв’язку з цим налагодження співпраці з муніципалітетами набуло особливої важливості.

Структура зонтичної ОВВ по пакованню і газетного паперу заклала основу для деяких інших ОВВ, які наслідували її приклад. У 2005 р приватна компанія — ОВВ під назвою Tailor Made Responsibility (TMR) — розпочала збір пакувальних відходів та газетного паперу.

В даний час TMR забезпечує збір і вивезення паковання і газетного паперу у населення за угодою з декількома муніципалітетами Швеції, а також у підприємств і багатоквартирних житлових будинків за угодою з приватними постачальниками послуг.

Пластикові пляшки і металеві банки для напоїв

Система повернення застави за металеві банки була створена в 1984 р. Рішення про введення системи повернення застави, головним чином, було засновано на побоювання з приводу засмічення навколишнього середовища. У 1984 р представники пакувальної промисловості, пивоварні заводи і роздрібні торговці вирішили створити ОВВ (нині відому як Returpack), яка взяла на себе відповідальність за систему повернення застави для алюмінієвих банок. Десять років по тому, в 1994 р, заставна система також поширилася на ПЕТ-пляшки.

На сьогоднішній день існує лише одна ОВВ до затвердженої національною системою повернення заставної вартості за пластикові пляшки і металеві банки для готових до вживання напоїв, а саме — Ретурпак.

Дерев’яне паковання

До впровадження схеми РВВ для дерев’яного паковання у підприємств існувала система добровільного виконання схеми РВВ для паковання. Дана добровільна система була скасована у зв’язку зі створенням схеми РВВ для паковання.

Електронне та електричне обладнання

Збір і переробка ЕЕО мали місце ще до введення РВВ. У 1990-і рр. в багатьох муніципалітетах існував роздільний збір електронних відходів, який супроводжувався ручної розбиранням, що забезпечувало зайнятість людей за межами звичайного ринку праці. Коли підприємства з переробки відходів помітили економічну цінність електронних відходів, вони почали переробку в промислових масштабах, а муніципалітети почали відправляти їм зібрані ЕЕО. Тим самим, на момент створення РОП вже існували система збору та ринок вторинної переробки.

Перший варіант ОВВ для ЕЕО, Ель-Крецу, був створений вже існуючими торговими асоціаціями з виробництва ЕЕО, офіси яких перебували в одній будівлі, що спростило даний процес. У 2007 р для ЕЕО була створена друга ОВВ, ресіпов, щоб запропонувати виробникам альтернативу при виконанні ними своїх обов’язків.

Батареї

Роздільний збір батарей мав місце ще до введення РВВ в 2009 р. На початку 1990-х рр. існувала система добровільного повернення деяких видів батарей (нікель-кадмієвих), в деяких муніципалітетах був той чи інший варіант роздільного збору.

Однак ці системи виявилися не дуже успішними, і в 1998 р муніципалітетам була доручена організація роздільного збору всіх видів батарей, а також їх переробки. Муніципальна система повернення фінансувалася за рахунок плати, яку повинні були вносити виробники батарей. Таким чином, на момент введення РВВ значна частина системи збору вже існувала (Меморандум уряду Швеції 1998/99: 63, Загальнонаціональна стратегія поводження з відходами в 1998 р., і Звіт Комісії з вивчення питання про батареъ; Звіти державних комісій (SOU) 1996 р. Батареї — питання напруги.).

Транспортні засоби, які відслужили свій термін

Збір та обробка відпрацьованих транспортних засобів регулюються з 1975 р. До ціни нових автомобілів додавалася плата, яка відкладалася в фонд, який контролюється державним агентством. Власникам автомобілів виплачувалася компенсація при поверненні транспортного засобу в затверджений розбір. Повернення цієї суми було призначено як для покриття витрат на розбирання, так і для забезпечення невеликого економічного стимулу, щоб автовласники здавали свої автомобілі в лом, але цей стимул поступово виявився недостатнім.

У зв’язку з цим виникли проблеми з кинутими автомобілями як на приватній, так і на державній території. У 1997 р була введена схема РВВ, але тільки для автомобілів, випущених на ринок після дати її введення. Проблема з кинутими автомобілями з вичерпаним терміном експлуатації, які були розміщені на ринку до введення РВВ, зберігалася. Схема відповідальності виробника була розширена в 2007 р., щоб наділити виробників повну відповідальністю за фінансування і організацію збору та обробки автомобілів, а від системи повернення суми вирішено було відмовитися (Розгляд Законодавчим радою Фонду для заохочення утилізації автомобілів тощо. 2006-11-30 й Bilsport.se.).

Шини

До введення РВВ для шин в 1994 р. шини в основному викидалися на звалища. Через свою фізичну структуру шини створювали на звалищах порожнини, які легко заповнювалися метаном, що, в свою чергу, призводило до збільшення ризику загоряння. Такі пожежі було дуже важко загасити, і вони могли завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу. Метою РВВ було рішення цих проблем, і згодом кількість шин, що вивозяться на смітник, різко скоротилося (Звіт державної комісії SOU 2001: 102, Повернення ресурсу. Сінікка Болін. 2001 р.). У 2002 був прийнятий закон, що забороняє поховання горючих відходів, в тому числі шин.

Депозитна система (DRS) для паковання

Депозитні системи зарекомендували себе як ефективний спосіб збору великої кількості паковання з-під напоїв та іншого паковання для високоякісної вторинної переробки. У таких системах паковання та інші предмети набувають економічну цінність завдяки тому, що споживачі при купівлі товару в паковання вносять за неї депозитну вартість. При здачі порожнього паковання або інших предметів, депозит повертається. Присвоєння грошової вартості порожнього паковання значно збільшує обсяги його роздільного збору та повернення кінцевими споживачами, в результаті чого вторинна переробка стає не тільки можливою, але і економічно доцільною. Таким чином, депозиті системи можуть зіграти ключову роль на шляху до економіки замкнутого циклу і скорочення утворення кількості відходів паковання, в тому числі і пластику, який засмічує океани.

1) Принципи та рамкові умови депозитних систем

Депозитні системи стимулюють участь споживачів, дозволяють здійснювати повсюдний збір окремо накопичених, чистих матеріалів. Споживачі активно повертають паковання роздрібним продавцям (рітейлам) або іншим пунктам прийому з метою повернення внесеної раніше при покупці заставної вартості. Це зменшує обсяг утворення побутових відходів і сприяє збільшенню обсягу матеріалів, які можна переробити або використовувати повторно. Оскільки депозитні системи орієнтовані на конкретні товари, такі як скляні та пластикові пляшки або алюмінієві банки, вони дозволяють збирати відсортовані, чисті потоки матеріалів у великих кількостях.
Це допомагає запобігти змішуванню з іншими видами відходів, скорочує витрати на сортування і забезпечує високоякісну вторинну переробку — рециклінг. Депозитні системи також підвищують конкурентоспроможність багатооборотнього паковання і таких продуктів, як скляні каністри в ресторанах або великі пластикові бутлі для води в домашніх господарствах, широко поширені в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Впровадження депозитної системи залежить від кількох рамкових умов.
Зокрема, необхідно враховувати наступне:

 • які одиниці паковання з якого матеріалу і якого розміру підлягають поверненню;
 • де і ким буде здійснюватися прийом/збір;
 • яка інфраструктура необхідна для збору;
 • як маркувати зібрані одиниці;
 • яку організаційну і адміністративну роботу необхідно провести;
 • як профінансувати депозитну систему.

2) Депозитні системи, засновані на прямому зв’язку між споживачами та роздрібними продавцями (ритейлерами)

У найбільш простій формі депозитні системи засновані на особистій взаємодії між споживачем та рітейлером. Купуючи щось, споживач оплачує фіксований заставу, яка додається до ринкової ціни товару (наприклад, ціна товару 1 долар + 0,25 долара застави = 1,25 долара). В такому випадку пункти прийому для паковання із заставною вартістю можуть бути одночасно і точками продажів. Повертаючи порожнє паковання або інші предмети, споживач пред’являє касовий чек на товари, які він придбав в паковання. У відповідь на це ритейлер повертає заставу або дає споживачеві ваучер у вартість застави, який можна використовувати у цьому магазині. Далі ритейлер продає зібрані відходи паковання або інші предмети переробнику, який виплачує роздрібному продавцю вартість вторинної сировини.
У випадку з зворотньою тарою для напоїв роздрібний продавець повертає їх компаніям, що виробляють товари широкого споживання, для належного очищення і повторного заповнення.

СХЕМА 1: Основний принцип депозитної системи, заснованої на особистій взаємодії між споживачем і рітейлером, на прикладі пляшки в якості елемента паковання. Автор: GIZ. Флоріан Копп

Результати:

 • Відповідальність за вторинну переробку або повторне використання лежить на рітейлері
 • Рітейлер отримує прибуток від паковання, яке не повертається
 • Споживач втрачає гроші, якщо не повертає паковання або в нього немає чека

Ризики:

 • Підробка чеків
 • Невдоволення споживачів через те, що вони зобов’язані показувати чеки
 • Відходи можуть не віддати на вторинну переробку, якщо у торговців немає зобов’язань або вони не бачать «легких» шляхів переробки

Переваги:

 • Мінімальна адміністративна та організаційна робота
 • Добровільне зобов’язання рітейлерів
 • Рітейлери підвищують лояльність клієнтів завдяки поверненню паковання

Приклад

В Іспанії в кампусі Мундет Барселонського університету з 2016 року впровадили депозитну систему. За кожну пляшку з напоєм, куплену в торговому автоматі в кампусі, стягується додаткова плата в розмірі 0,10 євро. Ця застава може бути повернута тільки в тому випадку, якщо покупець повертає пляшку в пункт прийому в кампусі.

Джерело: Барселонський університет

3) Депозитні системи з кліринговими механізмами

За участю декількох рітейлерів депозитна система вимагає додаткового клірингового механізму. Як і в попередній моделі з особистою взаємодією, при купівлі товару в пакованні споживач оплачує депозитну вартість. Однак споживач не обмежений виключно однією точкою продажу, в якій він придбав товар і може повернути паковання в різних роздрібних магазинах для отримання застави, що беруть участь в системі. Оскільки в системі беруть участь кілька рітейлерів, вони передають зібрану суму застав компаніям — виробникам (фасувальникам, імпортерам), які, в свою чергу, передають їх кліринговій організації. На підставі обліку рітейлерів про отримані суми заставної вартості та її повернення, клірингова організація відшкодовує кошти рітейлерам відповідно за урахуванням про зібране порожнє паковання.

У цій системі клірингова організація відіграє ключову роль. Вона відповідає за управління фінансовими потоками заставної вартості, а також за адміністративні та організаційні аспекти. Її адміністративні витрати повинні покриватися окремо від потоків заставної вартості через членські внески рітейлерів, які, в свою чергу, отримують вигоду від послуг, що надаються клірингової організацією. Порожнє паковання переходить у власність рітейлерів з моменту його повернення споживачами. Далі ритейлери можуть продавати паковання переробникам.

СХЕМА 2: Загальна структура депозитної системи з клірингом. Автор: GIZ. Паскаль Рено

Результати:

 • Фінансова відповідальність належить кліринговій організації
 • Організація отримує прибуток від паковання, яке не було повернуто
 • Споживач втрачає гроші, якщо не повертає паковання

Ризики:

 • Можливість шахрайства в залежності від суми застави і системи управління
 • Потрібно маркування/штрих-коди для пакувальних відходів
 • Адміністративні витрати на створення клірингової організації і зворотній інфраструктури

Переваги:

 • Адміністративна та організаційна робота проводиться кліринговою організацією
 • Зручність для споживачів: більше точок повернення, виплати не залежать від чека від конкретного рітейлера
 • Можна використовувати фінансовий надлишок клірингової організації, наприклад для фінансування кампанії з підвищення обізнаності або оплати адміністративних витрат

Приклад

У 2005 році в Нідерландах ввели депозитну систему з клірингом для ПЕТ-пляшок. Хоча система була введена у всій країні, в ній брали участь тільки дві мережі супермаркетів. Для координації клірингового процесу між роздрібними торговцями цих мереж в якості центральної клірингової організації була створена Stichting Ретурверпакінген Nederlands (SRN). Ця організація відповідає як за відшкодування витрат окремих рітейлерів на організацію пунктів прийому порожніх пляшок, так і за доставку прийнятих назад ПЕТ пляшок в сортувальні центри і далі — до переробників.
У свою чергу, SRN повідомляє виробникам і імпортерам дані про зібрані ПЕТ-пляшках і отримує від них компенсацію, а також адміністративні збори. У 2016 році в цій системі було повернуто 95% всіх ПЕТ-пляшок.

Джерело: appadvice.com

Приклад

У 2003 році в Німеччині була законодавчо встановлено обов’язкову депозитну систему для одноразового паковання з-під напоїв, виробленого зі скла, пластику, металів або композитних матеріалів. З 2003 по 2006 рік депозитна система будувалася на прямих контактах між споживачами і ритейлерами. Порожні одноразові пляшки з-під напоїв можна було повернути тільки в початковій точці продажу. Після 2006 року депозитна система була змінена. З тих пір закон зобов’язує кожного рітейлера приймати одноразове паковання з-під напоїв, виготовленого з матеріалів, які представлені в їх асортименті. Таким чином, Німеччина запровадила єдину загальнонаціональну депозитну систему з клірингом. Deutsche Pfandgesellschaft (DPG) була заснована як клірингова організація, що належить Німецькій торгової асоціації та Німецької харчової асоціації. Завдяки послугам клірингової організації виробники і імпортери напоїв отримують дані про повернуте паковання і відшкодовують відповідну суму рітейлерам. Відсоток повернення паковання з-під напоїв, за яку була внесена застава, в 2015 році склав 98,4%.

Джерело: interseroh.de

4) Інші форми депозитних систем

Адаптація депозитнихх систем до місцевих умов призводить до різних моделей реалізації. Вони відрізняються переважно в відношенні (1) пунктів прийому, куди споживачі повертають використане паковання і отримують назад заставну вартість, (2) кількості адміністративної та організаційної роботи, (3) моделі фінансування депозитних систем і (4) залучення виробників та імпортерів. Крім того, можна інтегрувати вже створені структури для збору різних видів відходів як пункти прийому. Неформальний сектор галузі поводження з відходами може бути інтегрований в нові системи повернення. Якщо паковання не повертається споживачами в пункти прийому, представники неформального сектора можуть також отримати додатковий дохід, збираючи і повертаючи паковання, за яке було сплачено заставу.

Приклад

Невелика острівна держава Кірібаті в Тихому океані (102 000 жителів на 2013 рік) в 2004 році прийняло закон про передачу депозитної вартості за паковання «Спеціальний фонд (Закон про утилізацію відходів)». Імпортери платять депозит в розмірі 0,05 долара за кожну ПЕТ-пляшку і алюмінієву банку, яку вони передають рітейлерам. Споживачі також платять 0,05 долара в якості депозитної вартості, але при поверненні порожніх ПЕТ-пляшок або банок в пункти прийому отримують тільки 0,04 долара. Решта 0,01 долара йдуть на фінансування обробки і експорту для переробки.

Джерело: Reducing the input of plastic litter into the ocean around Grenada

Приклад

Муніципалітет Сьюдадела на іспанському острові Менорка ввів тимчасову депозитну систему. Під час місцевого фестивалю Сан-Хуан в 2018 році відвідувачі мали можливість повернути використане порожнє паковання з-під напоїв (пластикові пляшки, банки і коробки) і отримати 0,1 євро в спеціальному фандомати. Таким чином, можна було зібрати 13 627 порожнього пакованняз-під напоїв, скоротивши кількість сміття в громадських місцях протягом двох днів святкування.

Джерело: Éxito en Menorca

5) Альтернативні механізми стимулювання між роздрібними продавцями і споживачами

Повернення порожнбого паковання можна стимулювати не тільки шляхом стягування депозиту, але і за допомогою інших винагород. В цьому випадку рітейлери або компанії, що виробляють товари народного споживання, пропонують споживачам винагороду за повернення паковання. Такими нагородами можуть бути, наприклад, бонусні бали за покупку послуг або продуктів, шкільні товари для дітей, участь в лотереях для виграшу різної продукції, ваучери для накопичення грошей на телефонному рахунку або електронні платежі.

Відмінність від депозитних систем полягає в тому, що споживачі не платять депозиту при купівлі товарів в паковання. Таким чином, рітейлерам або компаніям-виробникам необхідно фінансувати такі винагороди самостійно або через послуги маркетологів для реклами і підвищення лояльності клієнтів. Це може стати частиною їх стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Крім пластикових пляшок, такі нагороди можуть бути використані для більш дешевого одноразового паковання, наприклад пластикових пакетів.
Системи винагороди мають ті ж переваги, що і депозитні системи, однак їх ефективність залежить від того, чи пропонуються винагороди у великому масштабі і на постійній основі або тільки у вигляді окремих невеликих акцій.

Приклад

У США два косметичних бренди приймають порожнє паковання з-під своїх товарів і дають за них винагороди. В рамках програми Back-to-MAC компанія MAC Косметікс пропонує споживачам можливість повернення порожніх коробочок і флаконів в магазинах MAC або поштою. В якості нагороди за повернення шести порожніх контейнерів споживачі отримують помаду на вибір. У косметичного бренду Kiehl’s є програма «Здай на переробку і отримуй призи». За повернення порожнього паковання в магазині Кіель споживачі отримують штамп. Зібравши 10 штампів, споживачі отримують мініатюру продукції для подорожей.

Джерело: maccosmetic.com.ua

Висновки

Депозитні системи пропонують країнам з економікою, що розвивається і перехідною економікою значний потенціал для збільшення обсягів роздільного збору та вторинної переробки пляшок з-під напоїв та іншого паковання. Виробники товарів, рітейлери, магазини або інші зацікавлені сторони, такі як університети або організатори фестивалів, можуть впроваджувати індивідуальні депозитні системи або укладати партнерство. Таким чином, вони можуть сприяти поширенню багатооборотного і придатного до вторинної переробки паковання для напоїв або інших предметів. Повсюдні депозитні системи здійсненні на національному рівні, як показують приклади в європейських країнах, або на регіональному рівні, як в Канаді і США. Відповідні моделі необхідно адаптувати до місцевих умов, щоб забезпечити їх рентабельність і еффектівность. Крім того, існують можливості для розробки інноваційних схем винагороди, що стимулюють споживачів повертати порожнє паковання без депозиту.
Державна політика повинна забезпечити рамкові умови для створення депозитних систем або інших видів економічних стимулів, щоб зупинити зростання забруднення відходами пластику, підвищити ефективність використання ресурсів і пом’якшити наслідки зміни клімату.

Автори:
cyclos ГмбХ: Агнес Бюнеманн, Яна Бринкманн, Стефан Льоле
GIZ: Паскаль Рено

Автори фотографій:
GIZ. Флоріан Копп, Паскаль Рено

Консультаційний проект GIZ «Концепції сталого управління твердими побутовими відходами та економіки замкнутого циклу».
Проект створений за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ).