Розробка схем РВВ у Швеції

Стаття написана за матеріалами Звіту Шведського агентства з охорони навколишнього середовища 2020 року «Огляд розширеної відповідальності виробника в Швеції щодо упаковок, газетного паперу, електричного і електронного обладнання, батарей, транспортних засобів, які відслужили свій термін, шин і фармацевтичних препаратів»

У Швеції проживає близько 10 мільйонів людей. У великих містах, таких як Стокгольм -2.3 млн та Гетерборг — 1 млн. Густонаселені райони знаходяться на півдні, а на півночі проживає одна десята частина населення. Всього у країні налічується 290 муніципалітетів. Кожен муніципалітет має високий ступінь самоврядування (наприклад, школи, охорона здоров’я і управління відходами).

Муніципалітети несуть повну відповідальність за управління побутовими відходами; близько 80% всіх муніципалітетів здійснюють роздільне збирання харчових відходів. У всіх муніципалітетах організовані громадські пункти утилізації, куди домогосподарства можуть викинути великогабаритні відходи після їх сортування на кілька фракцій. Менше 1% всіх побутових відходів вивозиться на полігон, а решту відходів або переробляють, або відправляють на підприємства по рекуперації енергії в якості палива для централізованого теплопостачання та/або виробництва електроенергії.

Шведське агентство з охорони навколишнього середовища у своєму звіті 6949 стверджує, що більшість населення довіряє владі та поважає постанови та законодавство.

РВВ — це інструмент політики, при якому виробники беруть на себе відповідальність за управління продуктами, які втратили споживчі властивості. Даний політичний інструмент включає в себе не тільки зобов’язання фінансувати відповідну систему збору та утилізації продуктів після того, як вони досягають стадії закінчення терміну служби. Він також враховує дизайн продукту з урахуванням можливості переробки, мінімізації кількості відходів та видалення небезпечних речовин з продуктів, що виробляються.

У Швеції схеми РВВ по семи товарним групам: паковання, газетний папір, ЕЕО, батареї, шини, автомобілі і фармацевтичні препарати. Додаткова постанов деталізує систему повернення застави за пляшки і банки для напоїв. Збір офісного паперу та фермерського пластику на добровільній основі. Виробники повинні досягти конкретних цілей РВВ.

Складання національних цільових показників по кожному РВВ в 2018 році

Більша частина виробників виконують свої обов’язки через організації відповідальності виробників (ОВВ). Якщо виробник не приєднується, він самостійно організовую систему збору для досягнення законодавчо поставлених цілей РВВ. ОВВ для фармацевтичних препаратів немає, обов’язок зі збору ліків покладено на окремі аптеки.

ОВВ діють в якості некомерційних компаній і є власністю окремих виробників в рамках РВВ. Організацію не мають законодавчої монополії, тож для деяких груп продуктів існує конкуренція між ОВВ. Для паковання та газетного паперу це ФТІ та ТМР, для ЕЕО Ель-Крецен и Ресіпо.

Схеми РВВ фінансуються за рахунок плати за продукцію, яка додається до роздрібної ціни та/або за рахунок доходів від продажу переробленого матеріалу. Винятком є схеми РВВ для фармацевтичних препаратів та автомобілів. Збір та обробка лікарських засобів фінансується аптеками.

ОВВ організують системи збору продуктів, на які поширюються схеми РВВ, а також стежать за тим, щоб зібрані відходи належним чином перероблялися. Деякі виробники також передають повноваження ОВВ з передачі даних в Шведське агентство з охорони навколишьного середовища. Більшість ОВВ керує фінансовими аспектами схем РВВ — наприклад, збираючи внески з окремих виробників для фінансування своєї діяльності. Організаційні структури РОП розрізняються.

SEPA, Шведське агентство з охорони навколишнього середовища, є основним компетентним органом шведських схем РВВ. В обов’язки SEPA входить надання рекомендацій окремим виробникам і ОВВ з питань, що стосуються схем РВВ — наприклад, тлумачення законодавства щодо конкретних продуктів або обставин.

SEPA збирає статистичні дані по більшості схем РВВ і щорічно повідомляє про це в ЄС. SEPA відповідає за ведення і оновлення бази даних для ЕЕО і батарей, куди виробники вводять свої дані, в той час як інші групи ОВВ ведуть власні реєстри та надають статистичні дані в SEPA.

У поводження з відходами шведські муніципалітети грають дві ролі — виконавчу (збір та обробка побутових відходів) і наглядову (перевірка та аудит місцевих компаній та виробництв).

Домогосподарства несуть відповідальність за використання систем збору, що надаються виробниками. Без участі споживачів система РВВ не спрацює.

Розробка схем РВВ

Перша схема РВВ була розроблена у 1994 році для паковання та газетного паперу. Виробникам була надана велика ступінь свободи щодо способів впровадження системи повернення, а також поводження з відходами та фінансування даної системи. Відходи такі як газетний папір, скло та автомобілі збиралися тоді вже багато років, тому що існував фінансовий стимул. Збір та переробка відходів потребували менше ресурсів і були більш прибутковими, ніж створення продуктів з первинних матеріалів.

Збір та переробка відходів потребували менше ресурсів і були більш прибутковими, ніж створення продуктів з первинних матеріалів.

Короткий опис способу поводження з матеріалами, які підпадають під РВВ, до початку дії РВВ

Скляне паковання

Скляне паковання стало першою товарною групою, стосовно якої була організована система збору. Дві виробника скляного паковання спільно з декількома муніципалітетами створили організацію Svensk Glasåtervinning (Шведська переробка скла) в 1986 році.

Муніципалітети були зацікавлені у питання поліпшення умов збору заради безпеки працівників. Була впроваджена система спеціальних контейнерів для скла, які розміщувалися в стратегічних місцях — наприклад, поруч з магазинами і на автостоянках. Ці місця пізніше стали основою для системи пунктів екологічної переробки, прийнятої ОВВ для паковання і газетного паперу.

Газетний папір

Системи повернення газет існували і до введення РВВ. Швеція має велику площу лісів, давно має розвинене виробництво паперу, тому промисловість була зацікавлена ​​у зборі газетного паперу для його повторного використання.

Спочатку збір був зосереджений в потрібних для отримання прибутку місцях; швидше за все, між різними виробниками існувала конкуренція. Коли була введена РВВ, окремі виробники зрозуміли
цінність координації збору для забезпечення функціонування загальнонаціональної системи, внаслідок чого вони вирішили заснувати спільну профільну компанію для виробництва газетного паперу.

Розробка системи збору паковання і газетного паперу за схемою РВВ

Коли було введено законодавство по РОП, основні учасники пакувального сектора хотіли уникнути необхідності мати справу з декількома різними системами збору по всій країні і тому прийняли рішення про співпрацю. Більшість виробників пакувальних матеріалів сформували чотири профільних компанії для виробництва різних видів матеріалів, а саме: скляного паковання, металевого паковання, паперового паковання і пластикового паковання. Профільні компанії були створені, щоб уникнути недобросовісної конкуренції між виробниками різних матеріалів.

Профільні компанії (разом із профільною компанією для виробництва газетного паперу) створили зонтичну ОВВ під назвою Förpacknings -och tidningsinsamlingen (ФТІ, Служба збору паковання і газетного паперу), якій було доручено організувати систему збору відходів паковання і газетного паперу. Виробники різних матеріалів отримують вигоду від синергії, яку дає співпраця.

Процес впровадження системи збору відходів паковання і газетного паперу розвивався досить швидко. За 18 місяців була створена організаційна структура, в результаті чого були організовані пункти переробки по всій країні. Однак цей процес, можливо, виявився занадто швидким, оскільки в основному він був завершений без консультацій або співробітництва з муніципалітетами. Це викликало багаторічну напруженість у відносинах з муніципалітетами, яка в деякій мірі зберігається і донині (Веб-сайт ФТИ та інтерв’ю з Франком Толфссоном (колишнім генеральним директором ООП Swedish Glass Recycling) і Хенриком Нільссон (директором з планування в ООП «ФТІ»)).

Створення пунктів переробки було набагато складнішим процесом, ніж організація попереднього аналогічного збору скла, оскільки був потрібен дозвіл на будівництво пунктів переробки. У зв’язку з цим налагодження співпраці з муніципалітетами набуло особливої важливості.

Структура зонтичної ОВВ по пакованню і газетного паперу заклала основу для деяких інших ОВВ, які наслідували її приклад. У 2005 р приватна компанія — ОВВ під назвою Tailor Made Responsibility (TMR) — розпочала збір пакувальних відходів та газетного паперу.

В даний час TMR забезпечує збір і вивезення паковання і газетного паперу у населення за угодою з декількома муніципалітетами Швеції, а також у підприємств і багатоквартирних житлових будинків за угодою з приватними постачальниками послуг.

Пластикові пляшки і металеві банки для напоїв

Система повернення застави за металеві банки була створена в 1984 р. Рішення про введення системи повернення застави, головним чином, було засновано на побоювання з приводу засмічення навколишнього середовища. У 1984 р представники пакувальної промисловості, пивоварні заводи і роздрібні торговці вирішили створити ОВВ (нині відому як Returpack), яка взяла на себе відповідальність за систему повернення застави для алюмінієвих банок. Десять років по тому, в 1994 р, заставна система також поширилася на ПЕТ-пляшки.

На сьогоднішній день існує лише одна ОВВ до затвердженої національною системою повернення заставної вартості за пластикові пляшки і металеві банки для готових до вживання напоїв, а саме — Ретурпак.

Дерев’яне паковання

До впровадження схеми РВВ для дерев’яного паковання у підприємств існувала система добровільного виконання схеми РВВ для паковання. Дана добровільна система була скасована у зв’язку зі створенням схеми РВВ для паковання.

Електронне та електричне обладнання

Збір і переробка ЕЕО мали місце ще до введення РВВ. У 1990-і рр. в багатьох муніципалітетах існував роздільний збір електронних відходів, який супроводжувався ручної розбиранням, що забезпечувало зайнятість людей за межами звичайного ринку праці. Коли підприємства з переробки відходів помітили економічну цінність електронних відходів, вони почали переробку в промислових масштабах, а муніципалітети почали відправляти їм зібрані ЕЕО. Тим самим, на момент створення РОП вже існували система збору та ринок вторинної переробки.

Перший варіант ОВВ для ЕЕО, Ель-Крецу, був створений вже існуючими торговими асоціаціями з виробництва ЕЕО, офіси яких перебували в одній будівлі, що спростило даний процес. У 2007 р для ЕЕО була створена друга ОВВ, ресіпов, щоб запропонувати виробникам альтернативу при виконанні ними своїх обов’язків.

Батареї

Роздільний збір батарей мав місце ще до введення РВВ в 2009 р. На початку 1990-х рр. існувала система добровільного повернення деяких видів батарей (нікель-кадмієвих), в деяких муніципалітетах був той чи інший варіант роздільного збору.

Однак ці системи виявилися не дуже успішними, і в 1998 р муніципалітетам була доручена організація роздільного збору всіх видів батарей, а також їх переробки. Муніципальна система повернення фінансувалася за рахунок плати, яку повинні були вносити виробники батарей. Таким чином, на момент введення РВВ значна частина системи збору вже існувала (Меморандум уряду Швеції 1998/99: 63, Загальнонаціональна стратегія поводження з відходами в 1998 р., і Звіт Комісії з вивчення питання про батареъ; Звіти державних комісій (SOU) 1996 р. Батареї — питання напруги.).

Транспортні засоби, які відслужили свій термін

Збір та обробка відпрацьованих транспортних засобів регулюються з 1975 р. До ціни нових автомобілів додавалася плата, яка відкладалася в фонд, який контролюється державним агентством. Власникам автомобілів виплачувалася компенсація при поверненні транспортного засобу в затверджений розбір. Повернення цієї суми було призначено як для покриття витрат на розбирання, так і для забезпечення невеликого економічного стимулу, щоб автовласники здавали свої автомобілі в лом, але цей стимул поступово виявився недостатнім.

У зв’язку з цим виникли проблеми з кинутими автомобілями як на приватній, так і на державній території. У 1997 р була введена схема РВВ, але тільки для автомобілів, випущених на ринок після дати її введення. Проблема з кинутими автомобілями з вичерпаним терміном експлуатації, які були розміщені на ринку до введення РВВ, зберігалася. Схема відповідальності виробника була розширена в 2007 р., щоб наділити виробників повну відповідальністю за фінансування і організацію збору та обробки автомобілів, а від системи повернення суми вирішено було відмовитися (Розгляд Законодавчим радою Фонду для заохочення утилізації автомобілів тощо. 2006-11-30 й Bilsport.se.).

Шини

До введення РВВ для шин в 1994 р. шини в основному викидалися на звалища. Через свою фізичну структуру шини створювали на звалищах порожнини, які легко заповнювалися метаном, що, в свою чергу, призводило до збільшення ризику загоряння. Такі пожежі було дуже важко загасити, і вони могли завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу. Метою РВВ було рішення цих проблем, і згодом кількість шин, що вивозяться на смітник, різко скоротилося (Звіт державної комісії SOU 2001: 102, Повернення ресурсу. Сінікка Болін. 2001 р.). У 2002 був прийнятий закон, що забороняє поховання горючих відходів, в тому числі шин.